Generalforsamling 2020 – UDSKUDT PÅ UBESTEMT TID


På grund af myndighedernes tiltag omkring corunavirus er generalforsamlingen 21.04.20 udsat på ubestemt tid. Vi indkalder senest 14 dage før, når ny dato kan fastlægges.

—————————————————————————————————————————-

Vershuset afholder ordinær generalforsamling.
Tirsdag 21. april 2020, kl. 19.00 i Musikstalden, Grønnegade Kaserne, Næstved.

Dagsorden i henhold til Vershusets vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor og en revisorsuppleant
9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes skriftligt på mail til Vershusets formand på adressen post@vershuset.dk senest 1. april 2020.

Deltagelse og tilmelding:
Alle med gyldigt medlemskort for 2020, som har tilmeldt sig rettidigt kan deltage. Medlemmet skal tilmelde sig pr. mail til formanden på adressen post@vershuset.dk – senest 1. april 2020.

Der skal forevises gyldigt medlemskort ved indgangen til generalforsamlingen.