Generalforsamling 2020


Vershuset afholder ordinær generalforsamling.
Tirsdag 30. juni 2020, kl. 19.00 i Musikstalden på Grønnegades Kasernes Kulturcenter, Næstved

Dagsorden i henhold til Vershusets vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor og en revisorsuppleant
9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes skriftligt på mail til Vershusets formand på adressen post@vershuset.dk senest 21. juni 2020.

Deltagelse og tilmelding:
Alle med gyldigt medlemskort for 2020, som har tilmeldt sig rettidigt kan deltage. Medlemmet skal tilmelde sig pr. mail til formanden på adressen post@vershuset.dk – senest 23. juni 2020.

Der skal forevises gyldigt medlemskort ved indgangen til generalforsamlingen.