Generalforsamling

Vershuset afholder ordinær generalforsamling.
Torsdag 27. april 2017, kl. 19.00 i Musikstalden, Grønnegade Kaserne, Næstved.

Dagsorden i henhold til Vershusets vedtægter:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskabs-aflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
– Bestyrelsen fremsætter forslag om vedtægts ændringer vedr. medlemskab og kontingent
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor og en revisorsuppleant
10. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes skriftligt på mail til Vershusets formand på adressen post@vershuset.dk senest 20. april 2017.

Deltagelse og tilmelding:

Alle med gyldigt medlemskort for 2017, som har tilmeldt sig rettidigt kan deltage. Medlemmet skal tilmelde sig pr. mail til formanden på adressen post@vershuset.dk – senest 20. april 2017.
Der skal forevises gyldigt medlemskort ved indgangen til generalforsamlingen.

 
Forslag til vedtægtsændringer:
vedtægtsændring