Generalforsamling 2021

Vershuset afholder ordinær generalforsamling.
Tirsdag 20. april 2021, kl. 19.00 i Musikstalden, Grønnegade Kaserne, Næstved.

Dagsorden i henhold til Vershusets vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter
8. Orientering om valgt revisor
9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes skriftligt på mail til Vershusets formand på adressen post@vershuset.dk senest 13. april 2021.

Deltagelse og tilmelding:
Alle med gyldigt medlemskort for 2021, som har tilmeldt sig rettidigt kan deltage. Medlemmet skal tilmelde sig pr. mail til formanden på adressen post@vershuset.dk – senest 13. april 2021.

Der skal forevises gyldigt medlemskort ved indgangen til generalforsamlingen.