>>>>>>>>Generalforsamling 2018<<<<<<<<


Event Details

Dato: 17. april 2018

Sted: Spillestedet Vershuset

Vershuset afholder ordinær generalforsamling. 
Tirsdag 17. april 2018, kl. 19.00 i Musikstalden, Grønnegade Kaserne, Næstved. 

Dagsorden i henhold til Vershusets vedtægter: 
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere 
3. Formandens beretning 
4. Regnskabsaflæggelse 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg til bestyrelsen 
7. Valg af suppleanter 
8. Valg af revisor og en revisorsuppleant 
9. Eventuelt 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes skriftligt på mail til Vershusets formand på adressen post@vershuset.dk senest 7. april 2018. 

Deltagelse og tilmelding: 
Alle med gyldigt medlemskort for 2018, som har tilmeldt sig rettidigt kan deltage. Medlemmet skal tilmelde sig pr. mail til formanden på adressen post@vershuset.dk – senest 7. april 2018. 

Der skal forevises gyldigt medlemskort ved indgangen til generalforsamlingen.