Generalforsamling 2019

Vershuset afholder ordinær generalforsamling. 
Onsdag 10. april 2019, kl. 19.00 i Musikstalden, Grønnegade Kaserne, Næstved. 

Dagsorden i henhold til Vershusets vedtægter: 
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere 
3. Formandens beretning 
4. Regnskabsaflæggelse 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg til bestyrelsen 
7. Valg af suppleanter 
8. Valg af revisor og en revisorsuppleant 
9. Eventuelt 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes skriftligt på mail til Vershusets formand på adressen post@vershuset.dk senest 1. april 2019. 

Deltagelse og tilmelding: 
Alle med gyldigt medlemskort for 2019, som har tilmeldt sig rettidigt kan deltage. Medlemmet skal tilmelde sig pr. mail til formanden på adressen post@vershuset.dk – senest 1. april 2019. 

Der skal forevises gyldigt medlemskort ved indgangen til generalforsamlingen.